Dokumentarkiv

Här samlar vi protokoll och andra dokument om vårt arbete.

Protokoll

På denna sidan publicerar vi årets protokoll, tidigare års protokoll hittar du här: Tidigare års protokoll (öppnas i ny flik)

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2017-11-13

Styrelsemöte 2017-10-25

Styrelsemöte 2017-09-25

Styrelsemöte 2017-08-20

Styrelsemöte 2017-05-23

Styrelsemöte 2017-04-19

Styrelsemöte 2017-03-27

Styrelsemöte 2017-02-27

Styrelsemöte 2017-01-23

Styrelsemöte 2017-01-08

Styrelsemöte 2016-12-12

 

Medlemsmötesprotokoll

Medlemsmöte 2017-10-12

Medlemsmöte och extrainsatt valmöte 2017-03-14

Valmötesprotokoll

Valmöte 2017-10-26

Årsmöte

Årsmöte 2017-02-14

 

Styrdokument

Stadga för Kristianstad studentkår

Det högsta styrande interndokumentet för studentkårens verksamhet. I stadgan regleras all verksamhet från medlemskap, val och utskott till hur verksamheten ska bedrivas.

Stadga för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokumentet beskriver studentkårens åsikter, dokumentet är grunden för alla beslut och en referenspunkt för studentkårens officiella åsikter. Åsiktsdokumentet beskriver långsiktiga planer och krav på allt som rör utbildning och studiesocial miljö.

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet som definieras av stadgan. I verksamhetsplanen går det att utläsa studentkårens och styrelsens mål under verksamhetsåret. I den konkretiserade versionen har styrelsen redogjort mer exakt hur de ska arbeta praktiskt med frågorna.

Verksamhetsplan (2017)

Konkretisering av verksamhetsplan (2017)

Policy för studentrepresentanter

Policy för studentrepresentanter reglerar vilka regler som gäller för dig som representerar studenternas röst i nämnder och råd.

Policy för Studentrepresentanter (2017)

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicyn hanterar alla personuppgifter och ser till att inte dina uppgifter hamnar i fel händer.

 

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicyn hos Kristianstad Studentkår ska vara ett dokument att referera till i frågor som rör alkohol och droger. Alkohol- och drogpolicyn vid KSK ska tydliggöra och förklara organisationens avståndstagande från narkotikapreparat och verkan för en sund relation till alkohol.

Alkohol- och drogpolicy (2017)

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen

I arbetsordningen som utarbetas årligen i början av varje verksamhetsår av styrelsen för att sedan fastställas. Styr hur de olika poster i styrelsen och presidents arbete ska fördelas och genomföras det gällande verksamhetsåret.

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen (2017)

Policy för arvoderade på Kristianstad Studentkår

Policyn klargör skyldigheter, rättigheter och arbetsuppgifter för de arvoderade.

Policy för arvoderade på Kristianstad Studentkår (2017)