Kårstyrelsen söker Distanskoordinator

Kristianstad Studentkår är organisationen som företräder samtliga studenter vid Högskolan Kristianstad, oavsett studieform och program. För att kunna utföra detta uppdrag på ett tillfredsställande sätt söker nu kårstyrelsen en Distanskoordinator för verksamhetsåret 2014.

Distanskoordinatorn är en ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse med ansvar för frågor gällande distansstuderande. Detta inkluderar att arbeta med former för studentinflytandet för distansstudenter, samt att arbeta för en bra kommunikation mellan studentkåren och distansstuderande. Uppdraget är ideellt och i uppdraget ingår att närvara vid kårstyrelsens möten. Närvaro vid styrelsemöten kan ske digitalt för distansstuderande.

Är du studentkårens nästa distanskoordinator? Hör av dig till för att få veta mer!

2013 års arbetsordning för Distanskoordinator:

Instruktion för Distanskoordinator

  • Distanskoordinator är ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse, och lyder därmed även under instruktion för ledamot.
  • Distanskoordinator skall delta i Kårstyrelsens arbete.
  • Distanskoordinator ansvar för att studentkårens arbete med att nå ut till distansstudenter.
  • Distanskoordinator ansvarar, tillsammans med ordförande och informatör, kring studentkårens aktivitet på högskolan webbaserade lär-plattform.
  • Distanskoordinator ska samråda med ordförande kring de remisser och frågor som kommer från SFS och andra nationella utbildningsorgan.
  • Distanskoordinator ska aktivt hålla sig uppdaterad om Kristianstad Studentkårs verksamhet för att kunna förmedla information till distansstudenter vid Högskolan Kristianstad.
  • Distanskoordinator ska i enlighet med aktuell verksamhetsplan genomföra de av styrelsen tilldelade frågorna.