Studentrepresentanter

Här finns kontaktuppgifter till de studentrepresentanter som finns på programnivå. Du kan kontakta dem om du har någon fråga eller synpunkt om din utbildning som du vill framföra.

Vill du själv bli studentrepresentant? Du kan hitta lediga poster och hur du söker under fliken “bli studentrepresentant”.

Studentrepresentanter i rektorsinrättade råd och nämnder

Högskolestyrelsen (3 platser)

Dennis Lindh,

Viktor Winberg,

Henrik Larsson,

Utbildningsnämnden Hälsa och Samhälle (UHS) (3 platser)

Viktor Winberg,

Sofie Forss,

Arbetsutskottet UHS (1 plats)

Viktor Winberg,

Utbildningsnämnden Lärande och Miljö (ULM) (3 platser) 

Dennis Lindh,

Jasmine Isgren,

Arbetsutskottet ULM (1 plats)

Dennis Lindh

Nämnden Ämneslärarutbildningen (NÄLU) (2 platser)

Robert Lingstedt,

Dennis Lindh,

Arbetsutskottet ÄLU (1 plats)

Robert Lingstedt,

Kursplaneutskott ÄLU (1)

Robert Lingstedt

Forskningsnämnden (3 platser)

Amanda Lindborg, 

Dennis Lindh,

Lina Axelsson,

Styrgruppen för LRC (3 platser)

Jonas Kjällgren,

Björn Jönsson,

Viktor Winberg,

Disciplinnämnden (2 platser)

Viktor Winberg,

Henrik Larsson, 

Rådet för internationalisering (2 platser)

Jonas Kjällgren,

Rådet för IT (1 plats)

Linda Nellfors,

Rådet för kvalitetsutveckling (1 plats)

Dennis Lindh,

Rådet för Läraranställning (2 platser)

Sofie Forss

Maja Göthe Bäckström, 

Rådet för samverkan (2 platser)

Viktor Winberg,

Jasmine Isgren,

Råd för studieadministration och studiestöd (2 platser)

Jonas Kjällgren,

Björn Jönsson,

Råd för biosäkerhet (3 platser)

Råd för Hållbar utveckling (3 platser)

Jonas Kjällgren, 

Linda Nellfors, 

Ledningsrådet (2 platser)

Dennis Lindh,

Viktor Winberg,

Ledningsråd HS (2 platser)

Viktor Winberg,

Ledningsråd LM (2 platser)

Dennis Lindh,