Studentrepresentanter

Här finns kontaktuppgifter till de studentrepresentanter som finns på programnivå. Du kan kontakta dem om du har någon fråga eller synpunkt om din utbildning som du vill framföra.

Vill du själv bli studentrepresentant? Du kan hitta lediga poster och hur du söker under fliken “bli studentrepresentant”.

Studentrepresentanter i rektorsinrättade råd och nämnder

Högskolestyrelsen (3 platser)

Kristoffer Pynnönen,

Viktor Winberg,

Jacob Flygare,

Utbildningsnämnden Hälsa och Samhälle (UHS) (3 platser)

Alexander Persson,

Emma snecker, 

Arbetsutskottet UHS (1 plats)

Alexander Persson,

Utbildningsnämnden Lärande och Miljö (ULM) (3 platser) 

Viktor Winberg,

Elisabet Holmer,

Albin Borgqvist,

Arbetsutskottet ULM (1 plats)

Viktor Winberg,

Nämnden Ämneslärarutbildningen (NÄLU) (2 platser)

 

Kristoffer Pynnönen,

Arbetsutskottet ÄLU (1 plats)

Kristoffer Pynnönen,

Kursplaneutskott ÄLU (1)

Kristoffer Pynnönen,

Forskningsnämnden (3 platser)

Viktor Winberg,

Maria Thyr, 

Styrgruppen för LRC (3 platser)

Alexander Persson,

Kimberly Klarin,

Jonathan Hoffmann,

Disciplinnämnden (2 platser)

Kristoffer Pynnönen,

Jacob Flygare,

Rådet för internationalisering (2 platser)

Viktor Winberg,

Kimberly Klarin,

Rådet för IT (1 plats)

Mattis Bengtsson,

Rådet för kvalitetsutveckling (1 plats)

Kristoffer Pynnönen,

Rådet för Läraranställning (2 platser)

Jacob Flygare,

Fredrik Karén, 

Rådet för samverkan (2 platser)

Viktor Winberg,

Råd för studieadministration och studiestöd (2 platser)

Alexander Persson,

Elisabet Holmer,

Ledningsrådet (2 platser)

Kristoffer Pynnönen,

Viktor Winberg,

Ledningsråd HS (2 platser)

Viktor Winberg,

Ledningsråd LM (2 platser)

Kristoffer Pynnönen,