Studentrepresentanter

Här finns kontaktuppgifter till de studentrepresentanter som finns på programnivå. Du kan kontakta dem om du har någon fråga eller synpunkt om din utbildning som du vill framföra.

Vill du själv bli studentrepresentant? Du kan hitta lediga poster och hur du söker under fliken “bli studentrepresentant”.

Studentrepresentanter i rektorsinrättade råd och nämnder

Högskolestyrelsen (3 platser)

Viktor Winberg,

Kristoffer Pynnönen,

 

Styrgruppen för LRC (3 platser)

Jonathan Hoffmann,

Disciplinnämnden (2 platser)

Kristoffer Pynnönen,

Rådet för internationalisering (2 platser)

Viktor Winberg,

Rådet för IT (1 plats)

 

Rådet för kvalitetsutveckling (1 plats)

Kristoffer Pynnönen,

Rådet för samverkan (2 platser)

Viktor Winberg,

Råd för studieadministration och studiestöd (2 platser)

Elisabet Holmer,

Ledningsrådet (2 platser)

Kristoffer Pynnönen,

Viktor Winberg,

Ledningsråd HS (2 platser)

Viktor Winberg,

Ledningsråd LM (2 platser)

Kristoffer Pynnönen,