Bli studentrepresentant

Studentinflytande är ett av kårens viktigaste arbete – något som du kan hjälpa oss med.
Att vara studentrepresentant ger dig möjlighet att påverka dina studier under tiden du studerar vid Högskolan Kristianstad, drygar ut CSN (200kr/mötestimme) och ser dessutom väldigt fint ut på ditt CV.

Som representant så består ditt arbete mest av att sitta i möten med representanter från HKR. Hur långa dessa möten är och hur ofta beror väldigt mycket på vilken/vilket råd/nämnd/programutskott man sitter i.

Studentrepresentanter väljs av studentkårens styrelse. Är du intresserad av att bli studentrepresentant så maila oss på och berätta vilken post du är intresserad av och skicka med en kort text om varför du hade passat som studentrepresentant! För att bli studentrepresentant måste du vara medlem i studentkåren.

Vill du bli studentrepresentant i rektors inrättade råd och nämnder så mailar du studentkårens ordförande på .

Vill du bli studentrepresentant på programnivå så mailar du studentkårens vice ordförande på .

Att vara studentrepresentant

Att vara studentrepresentant innebär att aktivt arbeta för att förbättra och utveckla enskilda kurser och utbildningen i helhet. Studentrepresentanterna ska framföra önskemål, idéer och feedback från årskursen under möten i uppdraget.

I uppdraget ingår:

  • Att föra en dialog mellan sin årskurs och programrådet.

Åtagande:

  • att delta i programråd cirka två (2) gånger per termin
  • att genomgå KSK:s Studentrepresentantsutbildning.

Vad innebär det att vara studentrepresentant i rektors inrättade råd och nämnder?
Att vara studentrepresentant innebär att aktivt arbeta för att framföra studenternas åsikter i högskolans olika organ och se till att bidra till att utveckla högskolan.

I uppdraget ingår:

  • Vara en länk mellan rådet/nämnden och studenterna
  • Föra en aktiv dialog med kårens vice ordförande kring frågor som ska drivas

Åtagande:

  • Genomgå utbildning för studentrepresentant inom ett år efter tillsatt position 

 

Lediga platser

Vi söker alltid fler studenter till de olika programutskotten. Vårt mål är att alla klasser på alla kurser ska ha representanter i programutskotten. Därför behöver vi alltid fler representanter. Kontakta vår vice ordförande så berättar denne mer om hur det går till. Du når vice ordförande enklast på .