About Webmaster

Administratör för den här hemsidan är Kristianstad Studentkårs informatörs post. Informatören är ansvarig för den här hemsidan och all övrig kommunikation från och om studentkåren.

Valmöte 2020

Hej kära medlemmar,Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och det är dags att välja nästa års styrelse.Nedan är kallelsen och dagordningen för valmötet. I följande dokument finns dagordning samt alla bilagor och förtydligande, läs mer i denna kallelse för att vara förbered inför mötet: Kallelse valmöte samt bilagor Medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd. Ta med medlemskapsbevis och legitimation!Det kommer bjudas på kaffe och kaka! Information gällande Covid-19:1. Vi följer hälsomyndighetens restriktioner och kommer att begränsa antalet deltagare i lokalen till 50 personer. Skulle fler medlemmar önska närvara och rösta vidtas då åtgärder för en demokratisk röstning. [...]

By | October 1st, 2020|Categories: Nyheter|Comments Off on Valmöte 2020

Internationella Suicidpreventiva dagen

Ilska, sorg och att känna sig bekymrad, orolig, stressad eller avundsjuk kallas ibland för ”må-dåligt-känslor”och är reaktioner på situationer. Dessa känslor eller reaktioner är en del av våra liv och vi alla känner dem vid olika tillfällen så att må dåligt, stundvis, är en naturlig del av livet och väldigt normalt. Vad är meningen med livet? En normal och jobbig fråga vi alla jobbar med att besvara under livets gång. Det är viktigt att veta när man når gränsen för vad som är normala reaktioner och frågor kring livet och när det börjar bli ”farligt”. Att tro livet är bättre [...]

By | September 10th, 2020|Categories: Blogg, Nyheter|Comments Off on Internationella Suicidpreventiva dagen

Valprocess Kristianstad Studentkår 2020

Nominering Nomineringsperioden är öppen mellan den 15:e maj och den 15:e september. Under den perioden kan medlemmar i Kristianstad Studentkår (hädanefter ”Kåren”) nominera andra personer eller sig själv till en eller flera poster under verksamhetsåret 2021. OBS! Kom ihåg att i nomineringen bifoga en kontaktmöjlighet till den nominerade så att valberedningen kan komma i kontakt med personen eftersom personen ifråga måste tacka ja eller nej till nomineringen. Nomineringar skickas via mejl till valberedning@ksk.nu. Posterna Här nedan listas de poster som går att söka till, kom ihåg att arbetsbeskrivningen för varje post inte är fullständig. Det finns andra arbetsuppdrag som de [...]

By | May 15th, 2020|Categories: Nyheter|Comments Off on Valprocess Kristianstad Studentkår 2020

Rekommendationer för Kårstyrelse 2020

Hej alla,Valberedningen har nu genomfört sitt arbete och kommer nu med följande rekommendationer: Valberedningen 2019 nomineringar till styrelse och arvoderade för mandat 2020 PresidietOrdförande: Harald PerssonVice Ordförande: Mette Borvén Övriga ledarmöteTredje arvodering: Elisabet HolmerLedamöter:Klara DryseliusCarl-Filip Rova Mer detaljerad förklaring och motivering för rekommendationerna ligger i dokumentet.Motnominering är nu möjligt fram t.o.m 2 oktober och skickas till valberedning@ksk.nu. I motnomineringen ska där stå:- Namn- Vilken post du motnominerar dig till- Motivering till denna motnominering

By | September 25th, 2019|Categories: Nyheter|Comments Off on Rekommendationer för Kårstyrelse 2020

Inspark 2019 Hej och välkommen till Kristianstad Studentkårs inspark 2019! Kristianstad Studentkår anordnar årligen en inspark för alla nya studenter. Under denna inspark får du som studerade på Högskolan kristianstad lära dig att hitta på högskolan och även i centrum. Insparken är en introduktion med syftet att skapa gemenskap, sprida glädje och ge studenterna en bra start på sitt nya studentliv här i Kristianstad. Självklart vill vi också skapa minnen för livet! Aktiviteterna kommer starta runt kl. 16:00 och även fortsätta under kvällstid för att inte krocka med föreläsningar samtidigt som högskolan försöker hålla ner studietempot under insparken. För [...]

By | July 17th, 2019|Categories: Nyheter|Tags: , |Comments Off on

Banal tanke

Vad mäter vi egentligen? Jag deltog nyligen i en konversation om den gemene studentens förkunskaper vid inledning av högre utbildning, om att studenterna verkar mindre kunniga för varje terminsstart och om hur vi kan förbättra detta. Vi pratade om hur ordförståelsen sjunker, läskompetens försvagas, det egna initiativet till kunskapssökning försvinner samt ersätts lägre värdering på framtidsutveckling och istället förutsätter att internet kommer lösa problemen när problemen uppstår. Dialogen lede emot att införa strängare krav för intag till utbildningen, att ”sålla agnarna från vetet” och se till att dessa svagare individer inte ens borde kunna komma hit genom språkprov bland [...]

By | November 23rd, 2018|Categories: Blogg|Tags: , , , , , , , , , , , , , |Comments Off on Banal tanke

Låt oss välkomna den nya styrelsen för kommande verksamhetsår 2019! (English down below)

Igår fick kårmedlemmarna återigen chansen att rösta fram kårstyrelsen inför kommande verksamhetsår 2019. Låt oss välkomna följande personer inför kommande verksamhetsår: Harald Persson (Kårordförande), Mette Borvén (Vice Kårordförande), Elisabet Holmer (3:e arvoderade(50%)), Hanna Pettersson (Ledamot), Julia Glaving (Ledamot), Victor Ingvarsson (Ledamot). Nästa år kommer det att vara nya tag och massor utav roliga utmaningar för nästkommande styrelse! Stort grattis och hjärtligt välkomna till kårstyrelsen!     Let us welcome the new union board for the coming mandate year 2019! Yesterday, the members of the student union once again received the opportunity to vote for the union board for the coming [...]

By | October 25th, 2018|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Låt oss välkomna den nya styrelsen för kommande verksamhetsår 2019! (English down below)

Valmöte 2018

Gör din röst hörd Hej kära medlemmar, Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och det är dags att välja nästa års styrelse. Nedan är kallelsen och dagordningen för valmötet. I följande dokument finns dagordning samt alla bilagor och förtydligande, läs mer i denna kallelse för att vara förbered inför mötet: Dagordning samt bilagor   Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd. Ta med medlemskapsbevis och legitimation! Det kommer bjudas på kaffe och kaka!

By | October 3rd, 2018|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Valmöte 2018

Rekommendationer för kårstyrelse 2019

Hej alla, Valberedningen har nu genomfört sitt arbete och kommer nu med följande rekommendationer: Valberedningens rekommendation för Kristianstad Studentkårs styrelse 2019 Presidiet Ordförande: Harald Persson Vice Ordförande: Hans Duong Övriga ledamöter 3:e arvoderad/Studiebevakningskoordinator: Elisabet Holmer Ledamot: Hanna Pettersson, Julia Glaving   Mer detaljerad förklaring och motivering för rekommendationerna ligger i dokumentet. Motnominering är nu möjligt fram t.o.m 1 oktober och skickas till valberedning@ksk.nu. I motnomineringen ska där stå: -Namn -Vilken post du motnominerar dig till -Motivering till denna motnominering    

By | September 25th, 2018|Categories: Nyheter|Comments Off on Rekommendationer för kårstyrelse 2019

Sittningshäfte

Hej kära sittningsdeltagare, Då kåren vill vara lite miljövänliga lägger vi upp sittningshäftet online! Insparken - Sittningshäfte

By | September 22nd, 2018|Categories: Nyheter|Comments Off on Sittningshäfte