Årsmöte 12/2-2015

Nu är det dags för Kristianstad Studentkårs medlemmar att göra sin röst hörd kring året som gått och om hur studentkåren ska bedriva sin verksamhet under det kommande året. Bland annat så ska det utbildningspolitiska programmet diskuterasl. Det är det som avgör och bestämmer vad vi tycker och hur vi agerar i olika frågor.

Mötet är i sal 6:315 klockan 16:15. Vi bjuder på enklare fika.

Handlingar

Kallelse

Stadgeproposition

Verksamhetsberättelse 2014

Förslag åsiktsdokument

Förslag valberedning

Verksamhetsrevisionsberättelse 2014

Årsredovisning 2014

Vill du ha filerna i annat format mer anpassat efter till exempel skärmläsare kontakta