Veckans Weekly, vecka 10

Vecka 10 har varit en riktigt “mötesvecka” – vice ordförande Erik Albihn och studentombud Jacob Flygare har spenderat halva veckan på “Poa-samtal”.
Under dessa möten så presenterar skolans programområdesansvariga (poa) sina områden, ger en kort statusrapport och svarar på frågor.

Det kan som student vara lätt att se alla lärare som en grupp men så är det verkligen inte. Det är många som inte känner varandra eller ens vet vad andra lärare heter och vad de lär ut.
Poa-samtalen är ett utmärkt tillfälle för områdenas olika representanter att få insyn i varandras verksamhet och börja planera samarbeten.

Det var dessutom väldigt givande samtal för vårt studentombud – det var bra att se “den andra sidan” också. En del av de programområdesansvarigas rapporter var att lyfta problem på sina områden och visa hur de arbetar för att lösa dem. Utmaningarna områdena står inför är väldigt varierande men de hade alla bra förslag på lösningar.

I onsdags var det medlemsmöte, tyvärr med dålig uppslutning av medlemmar.
Det blev ett kort men viktigt möte: till störst del så var det verksamhetsförordningar som klubbades igenom men ändringarna i kårens absolut viktigaste dokument, vår stadga, röstades igenom vilket gjorde ändringarna inför 2016 officiella. Om du är intresserad så finns den nya stadgan att läsa här.

Sen har vi en väldigt rolig, helt ny grej! (Stadgan må vara viktig men den är rätt torr)
I och med att den nya stadgan antogs så startades kårens nya social utskott officiellt! (se 7.2 i stadgan)
Detta utskott ska ta över och förenkla arbetet som sektionerna; Chrisp, Fluorenso, KiNG och Krona höll i innan. Resurser och dokument finns för utskottet men det står för tillfället tomt.
Vilka projekt som utskottet kommer att arbeta med är upp till er studenter: pubrunda, pysselhörna, matlagningskurser, studiecirklar, tävlingar – vad du än kan komma på – vi tar emot alla förslag!

Vi vill fylla utskottet med studenter som vill ha en roligare och bättre studietid! Är du intresserad? Lämna in en intresseanmälan! Har du frågor om det nya utskottet eller förslag på aktiviteter kan du slänga iväg ett mail till eller komma inom hus 13, andra våningen för att prata med någon på kåren.