Veckans Weekly, vecka 7

Tisdagen 16/2 höll kåren sitt årsmöte, som är kårens absolut högsta beslutande organ. På mötet så fastställdes ändringar för kårens stadga och åsiktsdokument – ändringar som fastställs på nästa medlemsmöte den 9/3. Kallelse här:
Kallelse till medlemsmöte

Föregående ordförande Dennis Lindh närvarade på mötet och läste upp fjolårets verksamhetsberättelse. Om du är intresserad av att läsa den så hittar du den med kallelsen till mötet här
Kallelse till Årsmöte

Kårens ekonomiska revisor Sven Isaksson gick igenom kårens ekonomi.

Kårens sektioner: KiNG, KroNa, Chrisp och Fluorenso lades ned och ersattes med ett nytt (ännu icke namngett) socialt utskott som, istället för att inrikta sig på vissa utbildningar, ska rikta sig till alla studenter.
Detta utskott kommer att ha mycket friare tyglar med vad de kan göra. Först och främst så ska det ta över de tillställningar som sektionerna redan börjat med, till exempel LAN och filmkvällar.
Vi söker nu studenter som är intresserade av att engagera sig med detta. Kom in till kåren och prata med oss eller skicka ett mail till  för mer information och/eller intresseanmälan.
Även om du inte känner att du har tid till att engagera dig så kom gärna med förslag på event du skulle vilja se att kåren organiserar – vi kan inte göra något om vi inte vad vad ni studenter vill ha.