300kr mindre i bidrag…

 & 39 000kr mer i studieskuld.

Regeringen lanserade i förra veckan sin nya studentsatsning. En satsning där de sänker studiebidraget med 300kr och höjer lånet med 1300kr. Vi på Kristianstad Studentkår är rädd att detta är något som kommer slå hårt mot oss som studenter. Vårt åsiktstorg om studentekonomi har dessutom visat att nästan en fjärdedel av studenterna på HKR endast har bidraget. För dem innebär det 300kr mindre varje månad. För de som studerar en 3årig utbildning och tar fullt lån blir det extra lånet totalt 39 000kr mer i studieskulder. Alla studenter blir lidande, men främst de inom yrken inom offentlig sektor med dålig löneutveckling så som sjuksköterskor, tandhygienister och lärare.

Vi på studentkåren tycker att studenter har rätt till en bra levnadsstandard både under och efter studierna. Därför vill vi göra er uppmärksamma på vad regeringens förslag faktiskt innebär.

Måndagen den 24 januari serverade studentkåren en klassisk studenträtt på campus i Kristianstad. Studenterna fick makaroner och köttbullar, billig mat som det nog tyvärr kommer att bli mer av om regeringen får igenom sitt förslag. Studentkåren kommer givetvis att fortsätta arbetet i ämnet och hoppas på att regeringen tar sitt förnuft tillfånga och drar tillbaka förslaget.